EN PL

Regulamin

Karta Good Company Restaurant (GCR)

Regulamin Posiadacza Karty


§1
Wystawca i właściciel karty GCR

Wystawcą i właścicielem karty GCR jest firma:
BMG Baccara Sp. z o.o., Jawczyce ul. Piwna 3, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Karta zawiera numer identyfikacyjny.

§2
Użytkownik Karty GCR
Kto może otrzymać kartę?

Użytkownikiem karty GCR może być osoba fizyczna, która wypełniła formularz karty Stałego Klienta i zobowiązała się do zaakceptowania i przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz zasad korzystania z karty.
Użytkownik w okresie użytkowania Karty wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych oraz na ich wykorzystywanie do celów promocyjnych i marketingowych przez BMG Baccara Sp. z o.o.

§3
Przywileje i ograniczenia związane z kartą

Karta upoważnia indywidualnie Posiadacza Karty do 10% rabatu na usługi gastronomiczne na stacjach Kuchnia Polska oraz Zupy w Good Company Restaurant.

§4
Termin ważności karty

Karta GCR zachowuje ważność do chwili jej unieważnienia.
Wystawca ma prawo unieważnić kartę w przypadku zmiany ogólnych zasad przyznawania rabatu.
Właścicielowi przysługuje prawo unieważnienia karty w przypadku niedotrzymania przez Posiadacza warunków regulaminu korzystania z karty i nadużywania przywilejów karty (decyzja o unieważnieniu karty zostanie podjęta indywidualnie).
Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Właściciela w przypadku utraty Karty (zgubienia, kradzieży, itp.) i tym samym uzyska prawo do wydania (odpłatnie) duplikatu karty.